Woningcorporatie Alwel ziet hybride als de volgende verduurzamingsstap binnen het warmtedomein

Bij woningcorporatie Alwel zijn ze van mening dat hybride systemen de volgende stap zijn als we kijken naar de warmteontwikkeling binnen het ketelsysteem. Zij onderzoeken dan ook of dit soort hybride systemen breed toepasbaar zijn en wat voor rendement ze hebben.

Alwel.JPG

In een groot renovatietraject willen zij een isolatiewaarde van RC 6 (huidige bouwnorm) bereiken. Er was geen ventilatie, dus is er gekozen voor standaard CO2 gestuurde MV boxen. Bij 10 van de woningen diende er, t.b.v. het onderzoeken van de hybride mogelijkheden, een ander systeem gekozen worden. Uiteindelijk hebben zij via WoonEnergie de Eneco WarmteWinner in combinatie met de slimme thermostaat Toon afgenomen. Het inzicht dat Toon geeft, gaf voor Alwel de doorslag. Er is via een co-creatie tussen WoonEnergie en Alwel samen uiteindelijk een kleine campagne opgezet om 10 huurders te overtuigen van de voordelen van de WarmteWinner en Toon. De huurders die akkoord zijn gegaan met het aanbod, hebben daarbij ook toestemming gegeven om 5 jaar lang hun verbruiksgegevens (via Toon) te delen. Ter referentie worden er binnenkort bij 10 andere woningen Toon thermostaten (zonder WarmteWinner) geïnstalleerd.