Waarborgsom

Om meer zekerheid te krijgen rondom betalingen mag WoonEnergie een kredietwaardigheidscontrole uitvoeren bij nieuwe klanten. Bij een negatieve uitslag vragen we een waarborgsom. Ook kan WoonEnergie een waarborgsom vragen aan bestaande klanten als het betalingsgedrag daartoe aanleiding geeft. De hoogte van de waarborgsom is maximaal € 400, ofwel het bedrag dat u vermoedelijk betaalt voor zes maanden stroom en/of gas en de hoogte daarvan is tevens redelijk voor uw situatie.

Kredietwaardigheidscontrole: hoe zit het precies?

Bij een negatieve uitslag van de kredietswaardigheidscontrole mag WoonEnergie bepaalde zekerheden verlangen rondom toekomstige betalingen. Deze zekerheid, in de vorm van een waarborgsom, vragen we u binnen 14 dagen naar ons over te maken.

Ik ben het niet eens met de uitslag van de kredietwaardigheidscheck, wat kan ik doen?

WoonEnergie maakt gebruik van FOCUM ter beoordeling van uw kredietwaardigheid. Indien u van mening bent dat er onterecht een negatieve uitslag is gegeven, kunt u bij FOCUM een inzageverzoek doen. WoonEnergie mag dit niet voor u doen, aangezien het hier privacygevoelige informatie betreft. Vul op de site van FOCUM de benodigde gegevens in. U ontvangt de informatie schriftelijk op het opgegeven adres. Mocht hieruit blijken dat er onterecht een negatieve score is afgegeven, dan vervalt de waarborgsom.

Om meer zekerheid te krijgen rondom betalingen mag WoonEnergie volgens de Algemene Voorwaarden een kredietwaardigheidscontrole uitvoeren bij nieuwe klanten. Bij een negatieve uitslag mag WoonEnergie bepaalde zekerheden verlangen in verband met de te verwachte betalingen die u aan WoonEnergie zal moeten doen. Deze zekerheid is bij WoonEnergie een waarborgsom van € 400. De waarborgsom wordt berekend per klant en niet per aansluiting. Oftewel: het bedrag is hetzelfde, of u nu alleen stroom of stroom en gas van WoonEnergie afneemt.

U kunt de waarborgsom alleen betalen met de accept e-mail die u van WoonEnergie krijgt. Neem even contact op met de Klantenservice, als u deze niet meer hebt. Dan sturen we u een nieuwe accept e-mail.

Lukt het u niet de waarborgsom binnen 14 dagen naar ons over te maken? Dan heeft WoonEnergie, volgens de Algemene Voorwaarden, het recht de overeenkomst te ontbinden.

Wanneer u de waarborgsom terug ontvangt is afhankelijk van uw betaalgedrag. De waarborgsom wordt altijd terugbetaald aan het rekeningnummer waar de oorspronkelijke betaling vandaan is gekomen.