Vermindering energiebelasting

Neemt u stroom af op een locatie met een verblijfsfunctie? Dan heeft u recht op vermindering van energiebelasting. Dit is een wettelijk vastgestelde korting op de energiebelasting die wij namens de Belastingdienst verrekenen op uw jaarnota.

Locaties met een verblijfsfunctie zijn meestal bestemd om te wonen of te werken. Denk bijvoorbeeld aan woonhuizen, fabrieken en kantoren. Maar ook kerken of vakantiewoningen kunnen een verblijfsfunctie hebben. Onder meer garageboxen, trappenhuizen en riolen hebben géén verblijfsfunctie.

Bekijk in dit overzicht of uw locatie een verblijfsfunctie heeft of niet.
Staat de omschrijving van uw locatie hier niet tussen? Dan geeft de Belastingdienst uitsluitsel.