Wijziging in energietarieven

Minder wind, beperkte gasvoorraden in Europa en een hogere vraag naar gas zorgden het afgelopen jaar voor stijgende energietarieven. De situatie in Oekraïne zorged voor een verdere prijsstijging. De energiemarkt beweegt op dit moment veel. Het is daarom onduidelijk hoe de prijzen zich de komende periode ontwikkelen. We kunnen ons voorstellen dat u zich afvraagt wat dit voor u betekent.

Variabele tarieven

Door deze uitzonderlijke prijzen kopen we de energie nu voor een kortere periode in. Hierdoor kunnen we snel inspelen op de ontwikkelingen in de energiemarkt en onze tarieven hierop aanpassen. We zijn van plan om u over 3 maanden nieuwe leveringstarieven aan te bieden. Het kan zijn dat we door uitzonderlijke omstandigheden op een ander moment een tariefaanpassing doorvoeren. We informeren u hier altijd over.

Wat betekenen deze energietarieven voor mijn termijnbedrag

Welk effect de energietarieven hebben op uw termijnbedrag verschilt per situatie. We berekenen altijd een nieuw termijnbedrag voor u op het moment dat u uw jaarnota ontvangt. Op uw jaarnota wordt u daadwerkelijke verbruik verrekent met de tarieven van het afgelopen jaar. Bij het berekenen van uw nieuwe termijnbedrag houden we rekening met:

  • uw nieuwe tarieven
  • uw energieverbruik van het afgelopen jaar
  • en andere dingen die invloed hebben op uw energierekening zoals de vermindering van de energiebelasting en de tijdelijke verlaging van de btw op energie.

Benieuwd wanneer u uw jaarnota ontvangt? U vindt het in Mijn WoonEnergie.

  • Ontvangt u uw jaarnota binnen 3 maanden? Dan hoeft u uw termijnbedrag nu niet aan te passen vanwege uw nieuwe tarieven. U kunt uw jaarnota afwachten en ontvangt dan vanzelf een nieuw, passend termijnbedrag.
  • Heeft u uw jaarnota al ontvangen of ontvangt u deze pas over meer dan 3 maanden? Doe dan de Termijncheck in Mijn WoonEnergie. U krijgt dan advies over of uw termijnbedrag nog past bij uw situatie. Wilt u uw termijnbedrag vervolgens wijzigen, dan kun je dat ook meteen in Mijn WoonEnergie doen.

 

Veelgestelde vragen

We zijn van plan om u over 3 maanden nieuwe leveringstarieven aan te bieden. De hoogte van de tarieven die we u dan kunnen aanbieden is afhankelijk van de ontwikkelingen op de internationale energiemarkten.

Helaas kunnen we door de huidige marktsituatie tijdelijk geen nieuwe contracten met een vaste looptijd en vaste tarieven aanbieden. De tarieven zijn hiervoor teveel in beweging. We bekijken continu of de situatie het toelaat om dit type contract weer aan te bieden.

Uw energiekosten bestaan uit drie onderdelen: leveringskosten, overheidsheffingen en netbeheerkosten. Kijk voor meer informatie op onze servicepagina over de opbouw van uw energiekosten.

Om de stijging van de energierekening voor alle Nederlandse huishoudens zoveel mogelijk te beperken, heeft de overheid voor 2022 een aantal maatregelen genomen. Ontvangt u stroom van WoonEnergie, dan ziet u de lagere ‘energiebelasting per kWh stroom’ en de hogere ‘vermindering van energiebelasting’ terug op uw jaarnota. Ook is de btw op energie tijdelijk verlaagd van 21% naar 9%. Het btw-tarief van 9% geldt van 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022. Ook dit ziet u dan terug op uw jaarnota.
De overheidsmaatregelen worden dus verrekent op uw jaarnota en niet al eerder in uw termijnbedrag. Let wel op. Dit betekent niet altijd dat u uw termijnbedrag kan verlagen. Doe de Termijnchek in Mijn WoonEnergie en krijg een advies voor een passend termijnbedrag.

Als u moeite heeft om uw energierekening te betalen, dan helpen we u graag. Bijvoorbeeld door een persoonlijk advies via Geldfit, of door een betalingsregeling af te spreken. Kijk voor meer informatie op WoonEnergie.nl/betalingsregeling.

Uw actuele tarieven vindt u altijd in Mijn WoonEnergie bij Mijn producten. Uw nieuwe tarieven gaan in op de datum die u heeft ontvangen in het bericht over uw wijzigende tarieven. Zodra uw nieuwe tarieven ingaan zijn deze zichtbaar in de Mijn WoonEnergie.

Opgewekte stroom wordt verkocht op de groothandelsmarkt. Dat geldt ook voor de groene stroom. De internationale energiemarkt kent één prijs voor elektriciteit, of deze nu duurzaam is opgewekt of niet. Op deze markt kopen energieleveranciers elektriciteit in tegen uurprijzen en gas tegen dagprijzen. Op de groothandelsmarkt aangeboden elektriciteit wordt voor een deel opgewekt uit gas. En omdat we te maken hebben met hoge gasprijzen, stijgt daardoor ook de stroomprijs op de groothandelsmarkt. Want die bestaat uit één prijs, voor alle soorten stroom.